0 312 435 60 86Tüketici Hakları :
1. Tüketici Kanunları çerçevesinde satın almış olduğunuz ürünün ambalajını açmadan, tahrip etmeden, bozmadan, ve ürünü
kullanmadan teslim tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde teslim aldığınız şekliyle iade edebilirsiniz. Ürünü tarafımıza iade etmeden
önce iade talebinizi tarafımıza yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. Satış Destek departmanımız tarafından iade ile ilgili gönderim
onayının size iletilmesinden sonra lütfen ürünü, ürün faturası, sipariş numaranızda içeren bir dilekçeyle tarafımıza gönderin.
İade edilen ürünlerde kargo ücreti müşteri tarafından ödenmelidir. 7 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı,
varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

2. Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş,Program Lisansı verilmiş ve tekrar satılamaz şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. Dolayısıyla sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğünüz paketleri teslim aldığınız kargo firma yetkilisi önünde açıp kontrol ediniz. Eğer üründe herhangi bir zarar varsa kargo firmasına tutanak tutturularak ürünü teslim almayınız. Ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini kabul etmiş olduğunuzu unutmayınız.

3. Müşterilerimiz ürünü, kendilerine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle ve kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malın
ticari değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür. Müşterinin ürünü iade etmesi veya alışverişinden cayması halinde, iade edilen ürün

NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ulaştığı andan itibaren on (10) gün içerisinde ürün bedeli iade edilir. NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ,yazılımın lisansının verilmesi durumunda ve sair durumları tespit ettiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi halinde ürünü iade alamamakta ve bedelini de iade edememektedir.

4. Müşterilerimiz ürünü sipariş verdikten sonra, diledikleri zaman siparişi iptal ettirme hakkına sahiptirler.
Bunun için info@novasoft.com.tr mail adresine mail atmaları veya (0312) 435 60 86 (pbx) no’lu telefondan müşteri temsilcimizi
arayıp siparişlerini iptal etmeleri yeterli olacaktır. Lisanslama işlemleri gerçekleşmese bile sipariş iptallerinde %30 Sipariş iptal ücreti NovaSoft Yazılım Kurulum Masrafı olarak tahsil edilir. Ancak Programların Lisansı verildikten sonra hiç bir şekilde iade ve/veya yazılım lisans iptali söz konusu değildir. Patient Education (Hasta Egitim Animasyon ve Videoları) ürün kargolandıktan sonra hiç bir şekilde iadesi söz konusu değildir.

5.
İhtilaflarda Ankara Mahkemeleri yetkilidir. Bu Sözleşme Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.


Garanti Şartları :

1. Firmamızda satılan tüm ürünler, firmamız garantisi altında olmaktadır.

2. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 1 yıldır. Garanti süresi boyunca sattığımız yazılımların teknik desteğini
müşterilerimize 1 yıl boyunca ücretsiz vermekteyiz. Kullanıcı garanti süresi bittiğinde bakım anlaşması yapmak zorundadır.

3. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar, garanti kapsamı dışındadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı, arızalanması halinde işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Yazılımların 2 Yıl Çalışma garantisi verilmektedir.
6. Verilerin güvenligi ve yedeklemesi KULLANICININ Sorumluluğundadır.

Dijital Telif Hakları Sözleşmesi - İş bu alıcı şözleşme şartlarının kabulunu beyan eder.

Satış Sözleşmesi ÖRNEGİ :

Madde1: Sözleşmenin Konusu İşbu sözleşme NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bundan sonra NovaSoft olarak anılacaktır “Yazılım Ürünleri Satış Sözleşmesi”nin (satış sözleşmesi) eki ve devamı niteliğinde ve satış sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olup……………… no lu ve …..../…..../………. tarihli satış sözleşmesinde belirtilen yazılım ürününün veya ürünlerinin kullanım lisans hakları konusunda NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  ile satış sözleşmesinde açık ünvanı ve adresi yazılı ALICI’nın karşılıklı sorumluluk ve haklarını tarif eder.
 
Madde  : Satılan Ürünler

 

Madde 3 : Kullanım Lisansının Kapsamı
3.1 Kullanım lisansı ALICI’ya, yazılımları, satış sözleşmesinde belirtilen lokasyon ve kullanıcı sayısını aşmamak kaydıyla bilgisayarlarına kurma, daimi olarak kullanmave sadece yedekleme amacıyla kopyalama hakkı verir.Yazılımın lisansta belirtilenden fazla lokasyon da ve belirtilenden fazla kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için yeni bir yazılım paketi veya ek kullanıcı lisansı satın alınmalıdır.
3.2 Kullanım lisansı, yazılımların bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması ve yedeğinin alınması haklarını kapsar.
3.3 ALICI, hiçbir şekilde ürünleri oluşturan yazılım ve diğer belgeleri (CD, kitap, kullanım kılavuzu v.b. gibi) kiralayamaz, kopyalayamaz, ücretli ya da ücretsiz bir şekilde üçüncü kişilerin yararına sunamaz, kullandıramaz ve/veya dağıtamaz.
3.4 Münhasır olmayan bu hakkın dışında kalan tüm diğer telif hakları ve mülkiyet hakkı NovaSoft’a aittir ve bu sözleşme kapsamı dışındadır.
3.5 ALICI, bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü bir kişiye devredemez.
3.6 Sözleşmenin tarafları olarak hareket eden NOVASOFT ve ALICI aşağıda belirten hak ve yükümlülüklerini karşılıklı olarak taahhüt edip kabul ve imza etmişlerdir.
3.7 Bu sözleşme ile kendisine tanınmış hak, sorumluluk ve yetkileri, hiç bir şekilde başka kişi veya kuruluşlara devredemez. NovaSoft adına ya da hesabına üçüncü bir şahısla bir işlem ya da anlaşma yapamaz. Herhangi bir taahhütte bulunamaz

Madde 4 : Ürün İade ve Kullanıcı Hakları
4.1 Beşinci maddede belirtilen ödemelerin her hangi birisinin yapılmaması durumunda NOVASOFT geriye kalan tüm ödemelerin tahsilatını isteyebilir.
4.2 Beşinci Maddede belirtilen ödemelere uyulmaması durumunda NOVASOFT’un garanti destek ve eğitim yükümlülükleri ödemeler tamamlanana kadar kalkar. Bu arada geçen süreler garanti ve destek sürelerine eklenmez.
4.3 ALICI’nın ödemelerini geciktirmesi durumunda, gecikme süresi için, aylık % 7 gecikme faizi işletilerek ödeme miktarına eklenir.
4.4 Satışı ve Kurulumu yapılmış olan, Lisansları verilmiş olan yazılımların hiçbir şekilde iadesi yapılmaz. Nova Patient Education (Hasta Eğitim) Videoları NovaSoft tarafından kargolandıktan sonra iadesi alınmaz.Yazılımın kullanılmasından vazgeçilse dahi tüm ödemelerin vadesinde tamamlanması zorunludur.
4.5 Ayıplı mal kapsamında olmayan tüm iadelerde NovaSoft ALICI’ye yalnızca lisans bedelini geri öder. Toplam satış bedelinin %30 unu oluşturan kuruluş ve eğitim bedelleri geri ödenmez. Bu bedel, varsa ALICI nin o ana kadar ödemiş olduğu bedelden mahsub edilir, yoksa veya yeterli değilse ALICI nin bu bedeli NovaSoft a ödeme yükümlülüğü devam eder.

Madde 5 : Ödeme
5.1 İkinci maddede belirtilen ürünler, aşağıdaki ödeme tablosundaki bilgilere göre ALICI’ya satılmıştır.
5.2 Ödemeye ilişkin Bilgiler burada belirtilir.

Madde 6 : Garanti ve NovaSoft un Sorumluluklarının Sınırlanması
6.1 NovaSoft ürünlerinin garanti süresi fatura tarihinden itibaren bir yıldır.
6.2 NovaSoft ürünlerinin dokümantasyonlarıyla uyum içinde olması ve matbu ve/veya manyetik ortamda sağlanan dokümantasyonlarında tanımlanan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için gerekli azami özeni göstermektedir. NovaSoft, bu Ürünleri Kullanım Lisansı ve Garanti Sözleşmesi yazılımların kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve kullanıcının tüm ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.
6.3 NovaSoft, donanım veya işletim sistemi arızasından, NovaSoft tarafından temin edilmiş olsa dahi telif hakları NovaSoft a ait olmayan veritabanı yazılımından, iletişim ağı tasarım ve bağlantı hatalarından, elektrik problemlerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden, diğer programlardan ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi kayıplarından ve yazılım hatalarından sorumlu tutulamaz.
6.4 Yazılımların kullanılması ile oluşan bilgilerin düzenli olarak yedeğinin alınmasından ALICI sorumludur. NovaSoft manyetik ortamda saklanan bilgilerin güvenliğini garanti edemez.
6.5 ALICI, kullanım lisansını aldığı yazılımları kuracağı ve kullanacağı bilgisayarların ve çevre birimlerinin yazılım dokümantasyonunda belirtilen asgari teknik özelliklere sahip olmasından sorumludur. ALICI, NovaSoft un yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, NovaSoft un sorumluluk sınırının sözleşme konusu yazılım ürünleri için kullanım lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
6.6 NovaSoft, yazılım ürünlerinin yanlış kullanımından veya hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, kazanç veya kayıplardan hiçbir biçimde sorumlu değildir.
6.7 Taraflar, doğrudan veya dolaylı olarak bu sözleşmeden kaynaklanacak kendi aralarındaki tüm ihtilaflarda diğer taraftan talep edebilecekleri her türlü tazminat miktarının (mali sorumluluğun) ALICI nin lisans bedeli olarak ödediği miktarla sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nu ihlal eden eylemler saklı kalmak kaydıyla, tazminat talebini haklı kılan herhangi bir durumda NovaSoft, ALICI den sadece bu sözleşmenin toplam bedeli kadar tazminat talep edebilir. ALICI da herhangi bir nedenle yazılım lisansını iade hakkı doğduğunda, yazılımlar için ödediği lisans bedeli dışında herhangi bir nam altında tazminat talebinde bulunmamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Taraflar, bu şekilde karşılıklı olarak sorumluluklarını sınırlamışlardır.
6.8 Taraflar, NovaSoft un bu sözleşme konusu yazılımlar üzerinde ALICI ya yalnızca "kullanım lisansı" verdiğini, ALICI nın üretkenlik, iş, gelir ve/veya kâr kaybı, yazılımın yerelleştirilmesi, yazılımın ve verilerin kullanılması gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya zarar (akde/haksız fiile dayalı zararları) konularında NovaSoft un hiç bir sorumluluğu olmadığı için bunları tazmin etmekle yükümlü olmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir. Taraflar arasında, yetkili kişilerin imzasını taşıyan ek bir yazılı sözleşme olmaksızın, hiçbir şirket elemanının sözlü ve yazılı beyanı, mektup, faks metni, servis formu ve benzeri muhaberat özel bir taahhüt olarak kabul edilmeyecektir.

Madde 7: Yazılım Telif Hakları
7.1 Yazılım ve dokümantasyonun telif hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve muhtelif Vergi Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır.
7.2 NovaSoft tarafından temin edilen yazılım ürünlerinin üzerinde çalıştığı ve telif hakları NovaSoft ye ait olmayan veri tabanı, işletim sistemi ve iletişim ağı yazılımlarının geçerli ve yeterli kullanım lisansına sahip olunmasından münhasıran ALICI sorumludur.

Madde 8: Kuruluş ve Eğitim
8.1 Yazılımın ALICI’nın bilgisayarlarına ilk kuruluşu NovaSoft veya NovaSoft tarafından yetkilendirilmiş NovaSoft Çözüm Ortakları tarafından gerçekleştirilir. İlk kuruluş hizmeti Yazılım Ürünleri Kullanım Lisansı ve Garanti Sözleşmesi için ALICI’dan satış sözleşmesinde belirtilen bedelin dışında ayrıca bir bedel talep edilmez.
8.2 İlk kuruluş hizmetlerine fatura, irsaliye, sözleşme, senet, tahsilat makbuzu, teşekkür mektubu, stok belgesi, uyarı mektubu dökümlerinden ALICI tarafından “FORM TASARIM TALEP FORMU” ile talep edilenlerinin ALICI’nın matbu formlarına uyarlanması işi dahildir. Kuruluş sırasında ALICI bu tür matbu formların bir örneğini NovaSoft’ye teslim etmeyi ya da ilk kuruluşu takibeden 15 gün içerisinde kendi olanaklarıyla NovaSoft’ye ulaştırmayı kabul eder. Form tasarımları ALICI’ya internet üzerinden ulaştırılır. ALICI’nın internet bağlantısının olmaması durumunda form tasarımları CD-ROM üzerinde ve kargo ile ALICI’ya ulaştırılır. Bu durumda kargo giderleri ALICI’ya aittir.
8.3 ALICI tarafından yapılacak her türlü yeniden kuruluş ve form tasarım talepleri NovaSoft tarafından ilan edilen tarifeler üzerinden ayrıca ücretlendirilir.
8.4 NovaSoft ALICI’nın personeline satış sözleşmesinde belirtilen şekil ve şartlarda ücretsiz eğitim vermeyi kabul ve taahhüt eder. Ancak eğitim hizmetinden yararlanabilecek personel sayısı ALICI’nın satın almış olduğu kullanıcı lisansı ile sınırlıdır.
8.5.ALICI’nın iş yerinde yapılacak eğitimler yazılımın ilk kuruluşunun yapıldığı tarihte ve ilk kuruluşu takiben gerçekleştirilir.
8.6 ALICI’nın, tüm eğitimlerin kendi belirleyeceği bir adreste yapılmasını talep etmesi durumunda bu hizmet NovaSoft tarafından ilan edilen tarifeler üzerinden ayrıca ücretlendirilir.
8.7 ALICI, çalışanlarının eğitime katılımlarını ve eğitimlerinin sürekliliğini sağlamakla sorumludur. Önceden haber vermeden planlanan eğitimlere katılım sağlanmaması veya eğitimlerin yarıda bırakılması durumunda eğitim verilmiş sayılır.

Madde 9 : Sürüm/Versiyon Değişimi ve Bakım
9.1 NovaSoft, ALICI nin kullanım lisansını satın aldığı tarihten itibaren altı ay süre ile ALICI ye limitsiz telefon desteğini ve ilgili yazılımların varsa yeni sürümlerini yükleme hakkını ücretsiz olarak verir. Bu sürenin bitiminden sonra ALICI dilerse NovaSoft den veya NovaSoft Çözüm Ortaklarından satın alacağı " YILLIK BAKIM VE DESTEK SÖZLEŞMESİ" ile bu destek ve hizmetlerden yararlanmaya devam eder. " YILLIK BAKIM VE DESTEK SÖZLEŞMESİ" bedeli satın alınan ürünlerin NovaSoft tarafından ilan edilmiş cari satış bedellerinin %25’i ile sınırlıdır.
9.2 NovaSoft önceden haber vermeksizin yazılımlarında ve yazılı dokümanlarında değişiklikler yapma, yazılım ürünlerinin yeni versiyon ve sürümlerini çıkarma hakkına sahiptir. ALICI bu yeni versiyon veya sürümü ve yeni yazılı dokümanı ancak fiyat listelerinde belirtilecek olan "yeni versiyona/sürüme geçiş" bedelini ödeyerek yeni bir lisans almakla veya “YILLIK BAKIM VE DESTEK SÖZLEŞMESİ " çerçevesinde elde edebilir.
9.3 Yeni versiyon veya sürümü çıkan bir yazılımın mevcut versiyon veya sürümü, yeni versiyon veya sürümün piyasaya çıkış tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile desteklenir. Ancak, mevzuatta meydana gelen değişiklikler ve programın çalışmasıyla ilgili düzeltme ve yenilikler eski sürüm ve versiyonlara uygulanmaz.Üç yıllık süre sonunda eski versiyon veya sürüm üretimden kaldırılır. Üretimden kalkan versiyon ve sürümlerin program CD-ROM’ları, dokümantasyonu ve bu yazılımlar için destek hizmeti NovaSoft den temin edilemez. NovaSoft yeni çıkan versiyon veya sürümlerin ALICI’nın mevcut donanım ve işletim sistemi ile çalışacağını hiçbir şart ve şekil altında taahhüt etmez.
9.4 NovaSoft yazılım ürünlerinin üzerinde çalıştığı işletim sistemi, veritabanı ve iletişim ağı yazılımlarına destek hizmeti vermek ve bunlardan kaynaklanan sorunlara çözüm getirmek NovaSoft nin görev ve sorumluluğuna girmez.

Madde 10 : Sözleşmenin Feshi
10.1 Aşağıdaki hallerde lisans sözleşmesi başka bir hükme, ihtara, ihbara gerek olmaksızın bozucu şartla kendiliğinden sona erer.
• ALICI nin lisans bedelini ödememesi veya eksik ödemesi halinde;
• ALICI nin NovaSoft nin telif haklarını ihlal etmesi halinde.
10.2 ALICI bu durumda, elinde bulunan yazılım ve dokümantasyonu sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde başkaca bir hükme, ihbara, ihtara gerek olmaksızın yazılımı satın aldığı NovaSoft Yetkili Satıcısına teslim etmekle ve bilgisayarlarında yüklü bulunan yazılımın tüm kopyalarını silmekle yükümlüdür.
10.3 Sözleşmenin bozucu şartla sona ermesi halinde, ALICI nin bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu "bilgisayar yazılımını kullanma lisans bedeli" sözleşme akit tarihinden sona erme tarihine kadar olan süreyi kapsayan "süreli kullanma lisans bedeli"ne dönüşür. Bu bedel, varsa ALICI nin o ana kadar ödemiş olduğu bedelden mahsub edilir, yoksa veya yeterli değilse ALICI nin bu bedeli NovaSoft ye ödeme yükümlülüğü devam eder

Madde 11 : Sair Hükümler
11.1 Bu sözleşmenin imzalanması ile bundan önce taraflar arasında bu yazılım lisansı ile ilgili olarak cereyan etmiş karşılıklı yazılı ve sözlü teklifler, icap ve kabuller, yazılı anlaşmalar, ticari diğer yazışmalar ve taahhütler hükmünü yitirir.
11.2 Bu sözleşmedeki hükümler ancak karşılıklı olarak imzalanmış ek sözleşmeler ile değiştirilebilir. Bunun dışındaki hiçbir beyan ve yazı sözleşmenin tadili anlamına gelmez.
11.3 ALICI’nın satış sözleşmesinde belirtmiş olduğu adres akdi tebligat adresi olup bu adrese yapılacak tebligatlar iade olsa bile yapılmış sayılır. Bu adres aynı zamanda yazılım ürününün teslimat adresidir.
11.4 Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda ANKARA İcra daireleri ve mahkemeleri yetkilidir. Anlaşmazlıklarda T.C Kanunları uygulanır.

NovaSoft – Kaşe İmza ALICI – Adres Kaşe İmza
 
YAZILIM LİSANS ANTLAŞMASI - TÜRKİYE
ÖNEMLİDİR. ÖNCELİKLE BUNU OKUMANIZI RİCA EDERİZ. BU BİR LİSANS SÖZLEŞMESİDİR.

NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  İLİŞİKTEKİ YAZILIMIN LİSANSINI, BU LİSANS SÖZLEŞMESİ
VE BU SÖZLEŞMENİN İLAVE VEYA ÖZEL LİSANS HÜKÜMLERİNİN TÜMÜNÜ ("SÖZLEŞME-") KABUL ETMENİZ KOŞULUYLA
SİZE VERMEK İSTEMEKTEDİR.YAZILIMI KULLANMANIZ DA, İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜM VE ŞARTLARI İLE BAĞLI OLMAK YÖNÜNDEKİ KABULÜNÜZÜ GÖSTERİR.

BU YAZILIMIN VEYA DOKÜMANTASYONUNUN, BU SÖZLEŞME İLE İZİN VERİLEN DURUMLAR DIŞINDA KOPYALANMASI
VEYA KULLANILMASI, T.C. KANUNLARINA GÖRE İZİNSİZ KULLANIM VE TELİF HAKLARI İHLALİDİR.
NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin İZNİ OLMAKSIZIN BU YAZILIMI VEYA DOKÜMANTASYONUNU KULLANIR YADA
KOPYALARSANIZ, KANUNU İHLAL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU DURUMDA
NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine
TAZMİNAT ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLABİLİR VE CEZAYA ÇARPTIRILABİLİRSİNİZ.

NOT: EĞER BU YAZILIM 15 GÜNLÜK DEĞERLENDİRME YAZILIMI OLARAK BELİRLENMİŞSE, AŞAĞIDAKİ İKİ PARAGRAFTAKİ
HÜKÜMLER SİZİN İÇİN DE GEÇERLİ OLACAKTIR:BU YAZILIM YALNIZCA 15 GÜNLÜK BİR DEĞERLENDİRME SÜRESİ İÇİN
KULLANIMINIZA SUNULMUŞTUR. YAZILIMI KULLANMA SÜRENİZİ UZATMAK İÇİN, MUTLAKA
NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine VEYA BİR NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin YETKİLİ
SATICISINA SATIN ALMA ÜCRETİNİ ÖDEYİP YETKİ KODUNUZU ALMANIZ VEYA SİZE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TİCARİ LİSANS
HAKLARINI KAZANDIRACAK BEDELİ TAMAMEN ÖDENMİŞ YENİ BİR NÜSHASINI EDİNMENİZ ZORUNLUDUR.

DEĞERLENDİRME SÜRESİ BOYUNCA YAZILIMIN YALNIZCA BİR KOPYASINI ONU DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA
KULLANABİLİRSİNİZ. BU DEĞERLENDİRME SÜRESİ BOYUNCA, RAKİPLERİYLE KARŞILAŞTIRMAK DAHİL HERHANGİ BİR BAŞKA
AMAÇLA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR. BU YAZILIM İÇİN BİR LİSANS EDİNDİĞİNİZ ANDAN İTİBAREN, YAZILIMIN
KULLANIMI YUKARIDAKİ SINIRLAMALARA TABİ OLMAKTAN ÇIKACAKTIR.


NOT: EĞER BU YAZILIM, SABİT SÜRELİ BİR LİSANS, SINIRLI SÜRELİ BİR LİSANS VEYA BİR KİRALAMA LİSANSIYLA VERİLMİŞSE,
AŞAĞIDAKİ PARAGRAFTAKİ HÜKÜMLER SİZİN İÇİN DE GEÇERLİ OLACAKTIR: BU YAZILIM YALNIZCA KARŞILIĞINDA ÖDEME YAPTIĞINIZ
SABİT SÜRE İÇİN KULLANIMINIZA SUNULMUŞTUR VE BU SABİT SÜRENİN BİTİMİNDE ARTIK ÇALIŞMAYACAKTIR. BU SABİT SÜRENİN
SONUNDA KULLANILMASI VEYA DEVREDEN ÇIKARMA SİSTEMİNİN ETKİSİZLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK HERHANGİ BİR GİRİŞİM,
İŞBU SÖZLEŞMENİN İHLALİ ANLAMINA GELECEKTİR VE BİR TELİF HAKKI İHLALİ ANLAMINA DA GELEBİLİR.

Lisansın Verilmesi
NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, size, bu Lisans Sözleşmesinin hüküm ve şartlarına göre, bu program
nüshasının ("Yazılım") ve el kitabı ve ilgili sair basılı malzeme ve "çevrimiçi" elektronik dokümantasyonun ("Dokümantasyon") size
ait olan veya sizin kontrolünüz altında bulunan donanımla kullanılması konusunda münhasır olmayan, devredilmesi mümkün olmayan
lisansını vermektedir. Bu Lisans Sözleşmesi tek bir kullanıcıya Yazılımı herhangi bir zamanda ve belli bir yerde sadece tek bir
bilgisayara yükleme ve kullanma iznini vermektedir.

Ağ Sürümü: Eğer bu Yazılım bir ağ sürümü ise, NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  Lisans Yönetici Aleti
("
NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Licence Manager Tool") yalnızca bir dahili (yerel) alan ağ ortamı
("Local Area Network") üzerinde kullanabilir ve Yazılımı, aşağıdaki şartlarla başka bilgisayarların erişebileceği ve tek bir yerde
bulunan tek bir sunucu bilgisayarında veya tek bir bilgisayar üzerine çok kullanıcılı olarak yükleyebilir ve kullanabilirsiniz:

(i) aynı anda (eş zamanlı) kullanıcı sayısı azami birdir (1), böylelikle; birden fazla kişi Yazılıma erişebilir veya kullanabilir, fakat aynı
anda yalnızca bir kişi erişebilir veya kullanabilir, veya,

(ii) aynı anda (eş zamanlı) kullanıcı sayısı birden (1) fazladır, ancak bu durumda aynı anda (eş zamanlı) her ek kullanıcı için
tek kişilik lisans edinmeniz gerekir.

Bir Sunucu yapılandırmasında Yazılıma erişen bilgisayarların/aygıtların sayısını azaltan herhangi bir yazılım veya
aygıt kullanılması Yazılımın performansını etkileyebilir ve her halükarda gerekli tek kullanıcı lisanslarının sayısını azaltmaz.

Eğitim Sürümü:Eğer bu Yazılım bir Eğitim Sürümü ise, onu sadece eğitim ve öğretim amacıyla, satış amaçlı olmayan öğretim malzemelerinin hazırlanması için, Yetkili Eğitim Kurumunun tesislerinin yönetimi için kullanabilir ve başka bir amaçla kullanamazsınız. Yazılımın Eğitim Sürümleri ticari gelir getirici faaliyetlerde üretim amacıyla veya olağan durumda bir kişinin ücret karşılığı yapacağı diğer faaliyetlerde kullanılamaz. Değerlendirme Sürümü: Eğer bu Yazılım bir demo, değerlendirme veya NFR sürümü olarak belirlenmişse, yalnızca ticari değerlendirme ve demo amaçlı olarak kullanabilirsiniz. Ticari, mesleki veya kar getirici amaçlarla kullanamazsınız.
 

Yedekleme Kopyası:Yazılımın hangi sürümünü edinmiş olursanız olun, Yazılımın saklama (yedekleme) amacıyla yalnızca bir kopyasını çıkarabilirsiniz. Bu saklama (yedekleme) kopyası bir sunucu diskinin sadece yetkili kullanıcı tarafından erişilebilen bir sürücüsü olarak ayrılmış bir bilgisayara kurulması hali hariç olmak üzere, herhangi bir başka bilgisayara kurulamaz. Her durumda, Yazılımın saklama (yedekleme) kopyası, diğer kopyası bir başka bilgisayarda kurulu olduğu sürece, kurulamaz ve kullanılamaz. Dokümantasyon yazılı biçimdeyse çoğaltılamaz, kopya edilemez. Dokümantasyon elektronik ortamda ise, elektronik olarak çoğaltılamaz, ancak bir (1) nüsha yazdırılabilir, ancak bu nüsha çoğaltılamaz. Eğitim sürümünün yetkili kullanıcıları, yalnızca sınıf içinde eğitim ve öğretim amacıyla dokümantasyonun birden fazla kopyasını çıkarabilirler, ancak Dokümantasyonu başka herhangi bir amaç için çoğaltamazlar.

İlave Kurulum:Eğitim, Öğrenci ve Değerlendirme Sürümleri dışında, yalnızca eğer
(1) Orijinal ve ikinci nüshalar aynı kişi tarafından kullanılacaksa,
(2) İkinci nüsha olağan çalışma yerinizden uzaktayken çalışmanızı sağlamak üzere taşınabilir bir bilgisayarda veya ev bilgisayarında
veya olağan çalışma yerinden uzakta sunucu bağlantısı olmayan bir diğer bilgisayarda yüklenmiş ve kullanılıyorsa,
(3) Herhangi bir anda Yazılımın yalnızca bir nüshası kullanılmaktaysa
(4) Yazılımın ikinci nüshası Yazılımla birlikte sağlanmış olan (varsa) kopya koruma aygıtı ile birlikte kullanılacaksa ve
(5) Yazılım Eğitim Sürümü veya Öğrenci Sürümü olarak etiketlenmemiş veya lisansı size bu amaçla verilmemişse; Yazılımın ikinci bir
kopyasını sahip olduğunuz veya kontrolünüz altındaki ikinci bir bilgisayarın sabit diskine yükleyebilirsiniz. Güncelleme
Sürümleri: Eğer bu Yazılım size daha önce lisansı verilmiş yazılımın ("Önceki Sürüm") güncelleme sürümü ("Yeni Sürüm") olarak
etiketlenmiş ise, bu Yeni Sürümü edinmenizi takiben altmış (60) gün içinde Önceki Sürümün sabit diskinizde bulunanlar da dahil
tüm nüshalarını imha etmeli ve bu yazılımla değiştirmelisiniz ve varsa, size daha önce lisansı verilmiş önceki yazılımla birlikte verilmiş
bulunan donanım kilidini (
NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bu donanım kilidinin güncelleme sürümü ile de
kullanılacağını açık olarak bildirmedi ise) iade etmelisiniz.
NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Önceki Sürümün
imha edildiğini kanıtlamanızı talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Yukarıda anılan süre içinde donanım kilidinin geri gönderilmemesi halinde,
Yeni Sürümün bedeli ile Yazılımın önerilen perakende satış fiyatı arasında fiyat farkını ödemenizi talep etme hakkını da saklı tutmaktadır.

NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi veya yetkili üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve lisanslı Yazılıma ilişkin
Yazılım eklentileri varsa, teslim zamanında aksi belirtilmedikçe onlar da bu Lisans Anlaşmasının hüküm ve şartlarına tabi olacaktır.
Yukarıdaki hükümleri ihlal etmemek üzere, Önceki Sürümü elinizde tutabilir ve imha etmeniz gerekmeyebilir ve Önceki Sürümü, gerek olduğunda,
yalnızca
(1) işburada lisansı verilen Yeni Sürümü yükleme ve
(2) ilk yüklemenin başarısız olması durumunda, işburada lisansı verilen Yeni Sürümü yeniden yüklemek için, arşiv (yedekleme) amacıyla
kullanabilirsiniz. Hiçbir durumda Önceki Sürümü kullanamazsınız.

Yetki Kodu: Bu Yazılımın bir yetki koduna ihtiyaç duyması halinde, yetki kodunun size sağlanmasından önce bu Yazılımı satın aldığınızı NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine tescil ettirmelisiniz; NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bu kayıt bilgilerinizi koruyacaktır.

Lisans Süresi: İşbu Sözleşmenin hüküm ve şartlarına tabi olarak, Yazılımı kullanma lisansı süresizdir, ancak Yazılım sabit süreli bir lisans, sınırlı süreli bir lisans veya bir kira lisansı olarak belirtilmişse, lisansın süresi karşılığında ödeme yaptığınız süre olacaktır.

NOT: İŞBU LİSANS SÖZLEŞMESİNİN GERİYE KALAN TÜM DİĞER HÜKÜMLERİ BU YAZILIMIN TÜM SÜRÜMLERİ İÇİN GEÇERLİDİR.
 

2. KISITLAMALAR

Aşağıdakileri yapamazsınız: 

1. Bu Sözleşme ile izin verilenler dışında Yazılım ve Dokümantasyonu çoğaltamaz veya kullanamazsınız:
2. Bağımsız olarak yaratılmış bir programın Yazılım ile veya başka bir program ile birlikte kullanılmasını sağlamak için gerekli
olan ve
NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  ya da başka kaynaklardan kolayca elde edilemeyen bilgilerin
elde edilmesi için kaçınılmaz olması nedeniyle Yasa uyarınca izin verilen durumlar dışında Yazılımı ters mühendislik işlemlerine
(reverse engineering) tabi tutamaz, yeniden geri derleyemez (decompile) ve derlenmiş kodu çözemezsiniz. Eğer bu bilgiler, bir

NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yazılım Geliştirme Kiti lisansı almak suretiyle edinilebiliyorsa,
Yazılımı geri derleyemezsiniz.
3. Yazılım, Dokümantasyon veya bu Lisans sözleşmesiyle size verilen hakların tümünü ya da herhangi bir kısmını
NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  in önceden yazılı onayını almaksızın başka herhangi bir kişiye dağıtamaz, kiraya veremez, ödünç veremez, satamaz, ikinci elden lisans veremez ya da başkaca herhangi bir şekilde devredemezsiniz.
4. Bu Yazılımı, İnternet veya başka bir geniş alan ağı (Wide Area Network) üzerinde, bir Web ana makinesi (Web Hosting) veya benzeri
bir hizmetle birlikte kullanım da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yükleyemez veya kullanamazsınız.
5. Yazılımdaki veya Dokümantasyondaki hiçbir mülkiyet duyurusu, etiketi ya da işaretini hiçbir nedenle değiştiremez, yerinden çıkaramazsınız
veya görünmez hale getiremezsiniz..
6. Hiç bir nedenle Yazılım veya Dokümantasyonu değiştiremez, tercüme edemez, uyarlayamaz veya Yazılım ya da Dokümantasyondan yola çıkarak
esinlenmiş eserler yaratamazsınız.
7. Yazılım ile ilgili olarak
NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kullanılan herhangi bir türden kopya koruma yordamını ortadan kaldıracak, etkisiz hale getirecek veya dolanacak herhangi bir donanım, cihaz, yazılım ya da diğer yöntemi kullanamazsınız veya Yazılımı NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yahut bir NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yetkili Satıcısı tarafından sağlanmamış olan donanım kilidi, yetki kodu, seri numarası veya kopya koruma aygıtı vasıtası ile kullanamazsınız.

3. Eser Sahipliği Hakkı 

Yazılım ve Dokümantasyonunun ve, varsa, sizin tarafınızdan çıkarılmış olan tüm kopyaların eser sahipliği hakları
NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ve lisans verenlerine aittir. Yazılımın yapısı, kuruluşu ve kodu
NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ve lisans verenlerinin değerli ticari sırlarıdır. Yazılım veya Dokümantasyonun
izinsiz olarak kopyalanması veya yukarıdaki kısıtlamalara riayet edilmemesi bu Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesine yol açar.
İşbu Sözleşme size hiçbir fikri mülkiyet hakkı vermemektedir.

Yazılımın izinsiz olarak çoğaltılması ve izinsiz olarak kullanılması eser sahipliğinden doğan hakların ihlalini oluşturur ve fail
Türk Ceza Kanununun 524a-524d maddeleri ile Türk Telif Hakkı Kanununun 71. ve müteakip maddelerine göre para
cezası ve hapisle cezalandırılır.

4. Genel Sınırlı Garanti

NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi , Yazılımın, Dokümantasyonda Yazılımın üzerinde
kayıtlı bulunduğu ortamda, eğer varsa,Yazılım ile birlikte sağlanan Dokümantasyonda genel olarak tanımlanan
olanak ve işlevleri sağlayacağını ve Yazılım ile birlikte sağlanan herhangi bir donanım kilidi yahut diğer kopya
koruma aygıtının normal kullanımda malzeme ve işçilik kusurlarından vareste olacağını garanti eder.
YUKARIDA SARAHATEN BELİRTİLEN SINIRLI GARANTİLER DIŞINDA SARİH, ZIMNİ, YASALARDAN VEYA SİZİNLE
HERHANGİ BİR YAZIŞMADAN KAYNAKLANAN BAŞKACA HERHANGİ BİR GARANTİ NE
NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  TARAFINDAN VERİLMİŞ NE DE SİZİN TARAFINIZDAN ALINMIŞTIR VE
NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  TİCARİ ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA
UYGUNLUK GARANTİSİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ ZIMNİ GARANTİ VERMEYİ ÖZELLİKLE REDDETMEKTEDİR.

NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi , AYRICA, YAZILIMIN KESİNTİSİZ İŞLEYECEĞİNİ YA DA
HATASIZ OLACAĞINI DAHİ GARANTİ ETMEZ. Bazı hukuk sistemlerinin zımni garantileri istisna kabul etmemesi nedeniyle
yukarıdaki istisnalar sizin için geçerli olmayabilir. Yukarıdaki garanti haklarına ilaveten, farklı ülke mevzuatlarına göre
değişen başka haklarınız da olabilir.

Bu garanti çerçevesinde NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin tüm sorumluluğu ve sizin
tazmin edilme şekliniz,
NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin tercihine göre, hataları düzeltmeye
veya etkisiz hale getirmeye çalışmak, hatalı ortamı, varsa, Dokümantasyonu veya kopya koruma aygıtlarını bir başkasıyla
değiştirmek ya da satın alma bedelini iade ederek bu lisansı sona erdirmekten ibarettir. Bu imkan, hatalı ortamın,
Dokümantasyonun veya kopya koruma aygıtını size teslim edilmesinden itibaren doksan (90) gün içinde teslim aldığınıza
ilişkin makbuzunuzun bir sureti ile birlikte yerel
NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi büronuza veya
bunları aldığınız
NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  Yetkili Satıcısına geri vermenize bağlıdır. Bu doksan
(90) günlük sürenin geçmesinden sonra
NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  hatalı veya zarar görmüş
olan kopya koruma aygıtını değiştirme ücreti ile paketleme ve gönderme ücreti toplamı kadar bir bedelin
ödenmesi koşulu ile değiştirecektir.

5. Sorumsuzluk Beyanı - İhtirazi Kayıt

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM YAZILIMI VE DİĞER TEKNİK YAZILIM SADECE EĞİTİLMİŞ PROFESYONEL ELEMANLAR
TARAFINDAN KULLANILMASI ÖNGÖRÜLEN ARAÇLARDIR. EĞİTİMLİ ALANLAR, SİZİN MESLEKİ TAKDİR YETENEĞİNİZİN
YERİNE GEÇMEZLER VEYA YERİNE ALAMAZLAR. BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM YAZILIMI VE DİĞER TEKNİK YAZILIMLAR,
ÜRÜN TASARIMINA YARDIMCI OLURLAR VE ÜRÜNÜN GÜCÜNÜN, GÜVENLİĞİNİN VE KULLANIŞLILIĞININ BAĞIMSIZ OLARAK
TEST EDİLMESİNİN YERİNE GEÇMEZLER VEYA ONUN YERİNE KULLANILAMAZLAR. YAZILIMIN MUHTEMEL UYGULAMALARININ
ÇOK ÇEŞİTLİ OLMASI NEDENİYLE YAZILIM KULLANILMASI MÜMKÜN OLAN TÜM DURUMLAR İÇİN TEST EDİLMEMİŞTİR.
NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,
YAZILIMIN KULLANILMASI YOLUYLA ELDE EDİLECEK SONUÇLARDAN
DOLAYI HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ. YAZILIMI KULLANAN KİŞİLER, YAZILIMIN GÖZETİM, YÖNETİM VE DENETİMİNDEN
SORUMLUDURLAR. BU SORUMLULUK, YAZILIM İÇİN UYGUN KULLANIM ALANLARININ SAPTANMASINI VE İSTENEN SONUÇLARI
ELDE ETMEK İÇİN GEREKLİ YAZILIM VE PROGRAMLARIN SEÇİMİNİ DE KAPSAR. YAZILIMI KULLANANLAR, AYRICA, YAZILIMI
KULLANMAK SURETİYLE TASARIM I YAPILAN TÜM KALEMLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR PROGRAM
ÇIKTISININ GÜVENİLİRLİK VE DOĞRULUĞUNU TEST ETMEK İÇİN BAĞIMSIZ YORDAMLARIN YETERLİLİĞİNİ BELİRLEMEKLE
DE SORUMLUDURLAR.

6. Sorumluluğun Sınırlandırılması

NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi , NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN VE HANGİ SORUMLULUK
TEORİSİNE DAYANIRSA DAYANSIN YAZILIMIN VEYA DOKÜMANTASYONUN KULLANILMASINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN
KAYNAKLANAN VERİ KAYBI VEYA BOZULMASI, KÂR KAYBI, İKAME MASRAFLARI YA DA DİĞER ÖZEL, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI
ZARAR ZİYAN DA DAHİL HER TÜRLÜ KAYIP VEYA ZARAR ZİYANDAN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU DEĞİLDİR. SINIRLANDIRMA,
BU TÜR KAYIP YA DA ZARAR ZİYAN OLASILIĞININ MEVCUT OLDUĞUNUN
NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
VEYA HERHANGİ BİR NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  SATICISINA BİLDİRİLMİŞ OLMASI HALİNDE DAHİ
GEÇERLİDİR. LİSANS ÜCRETİNİN BU RİZİKO PAYLAŞIMINI YANSITTIĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ.

NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  YAZILIMIN VEYA YAZILIM İLE BİRLİKTE SAĞLANAN KOPYA
KORUMA AYGITININ KAYBOLMASINDAN VEYA ÇALINMASINDAN DOLAYI DA HERHANGİ BİR SORUMLULUK VEYA YÜKÜMLÜLÜK
ÜSTLENMEZ. ÖZELLİKLE,
NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  KAYBOLAN VEYA ÇALINAN YAZILIM
NÜSHASININ VEYA KOPYA KORUMA AYGITININ YERİNE YENİSİNİN VERİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINDA DEĞİLDİR. KAYBOLMA
VEYA ÇALINMAYA KARŞI YAZILIM NÜSHASININ VEYA HERHANGİ BİR KOPYA KORUMA AYGITININ MUHAFAZASI
VE YATIRIMINIZIN SİGORTA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KORUNMASI TAMAMIYLA SİZİN SORUMLULUĞUNUZ ALTINDADIR.
Yukarıdaki sınırlamalar, bazı ülke hukuklarının doğrudan veya dolaylı zararlardan ötürü sorumluluğun sınırlandırılması
veya kaldırılmasını kabul etmemesi dolayısıyla size uygulanmayabilir.

7. Genel.

A.Eğer siz, lisans alan olarak, iflas eder, ödemelerinizi tatil eder, konkordato veya tasfiye yoluna giderseniz işbu Sözleşme ve işburada
verilen lisans 
NovaSoft Yazılım Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  tarafından başkaca bir bildirimde bulunulmaksızın kendiliğinden sona erecektir.

İşbu Lisans Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Mal Satış Sözleşmeleri Konvansiyonu hükümlerine tabi değildir.
Eğer işbu Sözleşme şartlarındaki herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olduğu anlaşılırsa, işbu Sözleşmenin diğer şartları tamamen etkili olmaya devam edecek ve taraflar, kendisi geçersiz ya da uygulanamaz olmamakla beraber, geçersiz ya da uygulanamaz olduğu anlaşılan hükmün etkisini mümkün olduğu kadar karşılayan yükümlülüklere uyacaklardır.

 

 

 

 

 

Biz Sizi Arayalım